حفظ این نظام شیعه اسلامی از اوجب واجبات است
حفظ این نظام شیعه اسلامی از اوجب واجبات است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با آمران به معروف و ناهیان از منکر شهرستان زرقان دیدار کرد. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، سلیمان مهدوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس […]

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با آمران به معروف و ناهیان از منکر شهرستان زرقان دیدار کرد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، سلیمان مهدوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس در این دیدار بیان داشت: از اوجب واجبات، حفظ این نظام شیعه اسلامی است و اگر میخواهید این نظام حفظ شود باید مردم سالاری دینی گسترش پیدا کند، و اگر میخواهید مردم سالاری دینی گسترش پیدا کند باید از حقی که خداوند به ما داده است درست استفاده کنیم و آن حق، امر به معروف و نهی از منکر است.

مهدوی افزود: ما اگر از این حق بگذریم نظام دچار تزلزل می شود حتی در صورتی که ولی آن امام معصوم باشد.

سلیمان مهدوی گفت: امر به معروف و نهی از منکر یعنی خوبی ها و بدی ها را در جایگاه خودش قرار دهیم و اجازه ندهیم این دو جایگاهشان عوض شود. و حتی جای ارزش ها جا به جا شود.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت بسیج باید آمر به امر به معروف و نهی از منکر باشد. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب الهی است ولی اُمر به، امر به معروف و نهی از منکر برای کسانی که دانایی دارند و چگونگی و چیستی و چرایی آن را می دانند مهم تر از خود امر به معروف و نهی از منکر است.

مهدوی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر را اینقدر سخت کرده ایم و اینقدر شرایط زیاد است که احساس می کنیم اگر امر به معروف و نهی از منکر کنیم گناه کرده ایم. ولی امر به معروف و نهی از منکر به راحتی با یکدیگر صحبت کردن است، امر به معروف و نهی از منکر زیباترین، کامل ترین، مهم ترین و بهترین تعاملات اجتماعی است. خانم های محجبه توجه داشته باشند همین که با حجاب اسلامی و ظاهری محجبه در خیابان ها و مراکز عمومی ظاهر شوند که مردم شما را ببینند و یاد بگیرند، خود یک امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر یک نوع جنگ نرم است که با زبان لین، مقابله با بدی ها و تشویق به خوبی ها دارد.

وی در آخر گفت: امر به معروف و نهی از منکر گفتن و گذشتن است. نظام جمهوری اسلامی ایران با گفتن و گذشتن حفظ می شود. به شرطی که همگانی شود. این کار باعث می شود مردمی که دانسته یا نادانسته در جامعه گناه می کنند، امنیت گناه کردن نداشته باشند.