تاکید بر آموزه های مهندسی در اجرای طرح های نظارت فنی بنیاد مسکن شهرستان شیراز
تاکید بر آموزه های مهندسی در اجرای طرح های نظارت فنی بنیاد مسکن شهرستان شیراز

نشست هماهنگی دفاتر فنی بنیاد مسکن شهرستان شیراز با حضور کارشناسان این دفاتر در محل بنیاد مسکن شهرستان شیراز تشکیل گردید . به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان فارس ، در جلسه بررسی وضعیت دفاتر فنی شهرستان شیراز در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز ، مهندس […]

نشست هماهنگی دفاتر فنی بنیاد مسکن شهرستان شیراز با حضور کارشناسان این دفاتر در محل بنیاد مسکن شهرستان شیراز تشکیل گردید .

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان فارس ، در جلسه بررسی وضعیت دفاتر فنی شهرستان شیراز در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز ، مهندس جعفری معاون فنی و اجرای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز بر دقت کلیه کارشناسان دفاتر فنی فعال در سطح شهرستان شیراز و لزوم نظارت عالی در اجرای طرح ها یتوسعه روستایی تاکید کرد .

مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز نیز در حاشیه این مراسم با بیان اینکه رعایت ضوابط فنی و مهندسی بر سرعت اجرای کار اولویت دارد گفت: ما همیشه تاکید داریم که هیچگاه رعایت الزامات مهندسی نباید فدای سرعت کار شود ، استحکام پروژه و دقت در نظارت خط قرمز در اجرای طرح های فنی و مهندسی در بنیاد مسکن است .

مسعود صف شکن رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و نظارت عالی در زمینه استحکام بنا و رعایت الزامات مهندسی را موجب اجرای آبرومندانه یک پروژه دانست و گفت: خوشبختانه در اکثر قریب به اتفاق حوادث بزرگ که در کشور رخ داده است طرح های بنیاد مسکن به لحاظ استحکام سازه در امان بوده و کوچکترین خللی بر این طرح ها وارد نشده است .

صف شکن با اشاره به برخی از قوانین و  مقررات ملی ساختمان و نظامات اداری،گفت: تاکید در اجرا و نظارت بر پروژه های فنی این است که  تمامی طرح و نقشه‌ها  پس از کنترل توسط کارشناسان و ناظران دفاتر فنی به مرحله اجرا در آید و  عدول از این امرپذیرفته نیست .

مهندس صف شکن همچنین با ارائه آماری از اجرای طرح های توسعه و بیان اینکه اعطای تسهلات مقاوم سازی در بسیاری از مناطق روستایی تحول اساسی دراین مناطق ایجاد کرده است گفت: از سال ۸۷ تا کنون ۹ هزار و ۷۸۷ فقره تسهیلات مقاوم سازی از طریق بانکها به متقاضیان دراین شهرستان پرداخت شده است  همه این طرح ها تحت مدیریت و نظارت ناظران فنی به نتیجه رسیده است .

وی همچنین با تاکید بر نظارت قطعی و رعایت آموزه های مهندسی بر ساخت و سازها گفت: نظارت بر ساخت ۹ هزار و ۶۵۵ واحد مسکونی ساخته شده در مناطق روستایی شهرستان شیراز از کارکرد های قابل توجه در این حوزه است.