شناسایی زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور
شناسایی زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: علمی، فنی و مهندسی کردن کشاورزی سرلوحه کار این سازمان قرار دارد از این رو زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور شناسایی می شوند. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: سال گذشته […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: علمی، فنی و مهندسی کردن کشاورزی سرلوحه کار این سازمان قرار دارد از این رو زیستگاه های ملخ بر اساس سنجش از راه دور شناسایی می شوند.


به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: سال گذشته ۱۴ شهرستان جنوبی استان فارس درگیر حمله ملخ بود که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و به کمک سنجش از راه دور (GIS) و با استفاده از دستورالعمل های فائو موفق به شناسایی زیستگاه های ملخ در این شهرستان ها شدیم.


وی با بیان اینکه حمله ملخ، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: در مبارزه با آفت مذکور راهکاریی را دنبال می کنیم که علاوه بر افزایش سرعت و دقت، میزان هزینه ها را کاهش دهد.


به گفته قاسمی؛ بر اساس دستورالعمل فائو، ده پارامتر در انتخاب مکان برای تخمریزی ملخ وجود دارد که از میان دما و رطوبت بالا دو پارامتر کلیدی هستند، همچنین کنار آبراهه ها، رودخانه ها و جاده ها مسیرهای ترجیحی برای تردد ملخ است که در شناسایی زیستگاه ها این پارامترها مدنظر قرار گرفت.


این مقام مسئول افزود: این زیستگاه ها به تفکیک هر شهرستان مشخص و راست آزمایی شد که نتایج قابل قبولی به دست آمد.


وی ابراز کرد: زیستگاه های شناسایی شده ملخ، در اولویت ردیابی قرار دارند و به این ترتیب در زمان خروج پوره ها از تخم، کانون کوبی شده که علاوه بر سرعت مبارزه، در کاهش هزینه ردیابی و تعداد دفعات سم پاشی تاثیر بسزایی دارد.