بازدید رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز و معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از پروژه زیرگذر علی بن حمزه(ع)
بازدید رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز و معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از پروژه زیرگذر علی بن حمزه(ع)

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از پروژه زیرگذر علی بن حمزه(ع) که با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری و دیگر مدیران شهرداری همراه بود، گفت: از آنجا که با تکمیل این پروژه مسیر حرم مطهر علی […]

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از پروژه زیرگذر علی بن حمزه(ع) که با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز، رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری و دیگر مدیران شهرداری همراه بود، گفت: از آنجا که با تکمیل این پروژه مسیر حرم مطهر علی بن حمزه(ع) در راستای محور عرفان به پیاده راه تبدیل می شود، از اینرو می تواند در توسعه گردشگری شهری تاثیر گذار باشد.