بازدید دکتر دستغیب عضو شورای شهر شیراز از پروژه های در حال احداث منطقه یازده شهرداری شیراز
بازدید دکتر دستغیب عضو شورای شهر شیراز از پروژه های در حال احداث منطقه یازده شهرداری شیراز

دکتر دستغیب از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس برزگر ،شهردار منطقه یازده ، صبح سه شنبه دهم دی ماه از پروژه های در دست احداث این منطقه بازدید و در جریان روند پیشرفت آنها قرار گرفت.

دکتر دستغیب از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس برزگر ،شهردار منطقه یازده ، صبح سه شنبه دهم دی ماه از پروژه های در دست احداث این منطقه بازدید و در جریان روند پیشرفت آنها قرار گرفت.