تقدیر مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر از توزیع نیروی برق استان فارس
تقدیر مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر از توزیع نیروی برق استان فارس

ناصر اسکندری، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر در نشست هم اندیشی بررسی نرم افزار جایابی بهینه کلید و خطایاب از معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به دلیل اقدام شایسته، تخصصی و موفق در تهیه بستهنرم افزاری جایابی بهینه کلید و خطایاب  تقدیر و تشکر کرد. معاون […]

ناصر اسکندری، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر در نشست هم اندیشی بررسی نرم افزار جایابی بهینه کلید و خطایاب از معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به دلیل اقدام شایسته، تخصصی و موفق در تهیه بستهنرم افزاری جایابی بهینه کلید و خطایاب  تقدیر و تشکر کرد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در این باره گفت: نرم افزارهای یاد شده در محیط نرم افزار DIGSILENT تهیه شده اند و با توجه به لینک بین نرم افزار DIGSILENT و نرم افزار GIS، کاربرد نرم افزار را متناسب با فعالیت های شرکت های توزیع کرده است .

این مقام مسئول یادآور شد: این نرم افزارها به موردهای مطالعاتی بستگی ندارند و می توان از آنها در تمامی فیدرها استفاده کرد.

حمیدرضا جلایر در ادامه سخنان خود به برخی از ویژگی های نرم افراز های مذکور نیز پرداخت و بیان داشت: ویژگی های نرم افزار های یاد شده، وضعیت بهبود یافته ای از مقالات روز دنیاست که از آن جمله می توان به استفاده از توابع فنی و اقتصادی که در مورد جایابی بهینه سوئیچ مواردی از قبیل هزینه های خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سوئیچ، هزینه های خسارت به مشترکین در صورت خروج از شبکه با در نظرگرفتن سه نوع بار، میزان رشد بار و نرخ تورم همگی در قالب تابع هدف جامع اقتصادی فرمول بندی شده است، اشاره کرد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در ادامه به برخی از ویژگی های نرم افزارجایابی بهینه خطا یاب اشاره کرد و تصریح کرد: استفاده از توابع هدف فنی و اقتصادی که مواردی مانند هزینه های ادوات خطایاب و خسارات وارده به مشترکین را در بر می گیرد، در نظر گرفتن زمان های آماده سازی تیم های عملیاتی رفع خاموشی، میانگین زمان رسیدن به محل خطا، میانگین زمان یافتن محل خطا در صورت مشخص شدن ناحیه خطادار از دیگر مزیت های مثبت این نرم افزار به شمار می رود.ا

ین مقام مسئول  خاطرنشان کرد: همچنین، نرم افزارهای یاد شده جهت آزمایش بر روی خطوط برق برخی شهرستان ها بکار گرفته شده و جهت تایید نتایج، محل های نصب پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید از دیدگاه فنی اولیه، با نظر افراد خبره نیز تطبیق داده شده و صحت نتایج تایید شده است.

این مقام مسئول در خاتمه بیان داشت: بکارگیری این نرم افزارها نقش تاثیرگزاری در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق ، بهبود پایداری، افزایش تاب آوری شبکه های توزیع، خاموشی کمتر، ارتقای کیفیت و رضایت بیشتر خواهد داشت.