عکس نوشت|تجدید میثاق مردم فارس با ولایت و نظام اسلامی با حضور در مراسم ۹ دی/ مجموعه ۱۰ عددی
عکس نوشت|تجدید میثاق مردم فارس با ولایت و نظام اسلامی با حضور در مراسم ۹ دی/ مجموعه ۱۰ عددی