سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس معرفی شد

طی احکامی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از زحمات کاووس کیانی معاون سابق توسعه مدیریت و منابع این سازمان تقدیر و مهدی صادقی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رئیس این سازمان روز دوشنبه نهم دی ماه در آئین معرفی سرپرست معاونت […]

طی احکامی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، از زحمات کاووس کیانی معاون سابق توسعه مدیریت و منابع این سازمان تقدیر و مهدی صادقی به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رئیس این سازمان روز دوشنبه نهم دی ماه در آئین معرفی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گفت: هیچ سازمانی به توفیق نمی رسد مگر اینکه منابع انسانی را به عنوان سرمایه اساسی خود تلقی کند چرا که نیروی انسانی ارزشمند مهمترین سرمایه هر سازمان است.
محمد مهدی قاسمی با بیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و منابع در مجموعه بزرگ جهاد کشاورزی رکن اساسی سازمان است، تصریح کرد: منابع انسانی سازمان توسط این معاونت راهبری و مدیریت می شود.
به گفته وی؛ چابکی سازمان و جانشین پروری در این معاونت رقم می خورد و ساختار و فرهنگ نیز در این حوزه حمایت و پشتیبانی می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به جاری سازی مدل تعالی در این سازمان، ابراز کرد: دستیابی به نتایج خاص عملکردی این مدل نیازمند استراتژی است و در راس آن رهبری قرار دارد که این ارکان با محوریت معاونت توسعه مدیریت و منابع و با همکاری همگان میسر می شود.
این مقام مسئول؛ هدایت منابع انسانی سازمان در مسیر رشد و یادگیری تا دستیابی به نتایج مدنظر در چهارچوب مدل تعالی را از وظایف معاونت مذکور برشمرد.
قاسمی با اشاره به ضرورت توجه به بیانه گام دوم رهبر معظم انقلاب، به همکاران خود توصیه کرد: فعالانه تر، دغدغه مندانه تر و با استفاده از همه ظرفیت های بیرونی در جهت پیشبرد اهداف عالیه بخش کشاورزی گام بردارید.


مهدی صادقی که در این آئین به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس معرفی شد دارای مدرک دکترای زراعت است و پیش از این قریب ده سال مدیر صنایع تبدیلی و غذایی این سازمان بود.
صادقی؛ در کارنامه کاری خود مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استهبان و قیروکارزین را نیز به مدت ده سال دارد.
در ادامه این آئین کاووس کیانی به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور مجلس و انوشیروان کاظمی به عنوان مشاور رئیس سازمان در حوزه سرمایه گذاری و اموراقتصادی معرفی شدند.