آیین اختتامیه دومین جشنواره بزرگ شهر ایمن
آیین اختتامیه دومین جشنواره بزرگ شهر ایمن

اختتامیه دومین جشنواره بزرگ شهر ایمن با محوریت مجتمع‌های مسکونی عصر امروز با حضور مهندس آزادی مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس،مهندس امیری فرماندار شیراز ،دکتر ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز و دیگر مسئولان شهری و شهرستانی و عموم مردم در تالار احسان برگزار شد.

اختتامیه دومین جشنواره بزرگ شهر ایمن با محوریت مجتمع‌های مسکونی عصر امروز با حضور مهندس آزادی مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس،مهندس امیری فرماندار شیراز ،دکتر ناصری عضو شورای اسلامی شهر شیراز و دیگر مسئولان شهری و شهرستانی و عموم مردم در تالار احسان برگزار شد.