عکس نوشت|کسب ۲ رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین تقدیر از دست اندرکاران بسیج ملی کنترل فشارخون
عکس نوشت|کسب ۲ رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین تقدیر از دست اندرکاران بسیج ملی کنترل فشارخون