عکس نوشت|هیات کاراته فارس برترین هیات کشور شد
عکس نوشت|هیات کاراته فارس برترین هیات کشور شد