رکورد صداوسیمای فارس در راه اندازی ۱۷ سامانه دیجیتال در شهرستانهای استان فارس
رکورد صداوسیمای فارس در راه اندازی ۱۷ سامانه دیجیتال در شهرستانهای استان فارس

صداوسیمای فارس از بهمن سال گذشته تا خرداد ماه امسال ۱۷ سامانه دیجیتال نسل جدید را در شهرستان های مختلف استان فارس نصب و راه اندازی کرده است.

به گزارش پگاه خبر، به همت همکاران معاونت فنی صداوسیمای فارس ۱۱ سامانه دیجیتال نسل جدید تنها در سه ماه نخست امسال در استان فارس نصب و راه اندازی شده است و از این نظر ، صداوسیمای فارس در کشور رکوردار است.
۱۱ ایستگاهی که سامانه دیجیتال نسل جدید در آنها در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نصب و راه اندازی شده است شامل مهرآباد خرامه روی کانال ۴۵ ، کره ای سرچهان روی کانال ۲۷ ، نوایگان داراب روی کانال ۴۲ ، شیخ عبود بیضا روی کانال ۵۰ ، عباس آباد نورآباد ممسنی روی کانال ۲۹ ، سیف آباد و کهنویه خنج به ترتیب روی کانال های ۲۵ و ۴۱ ، ریکان قیروکارزین روی کانال ۲۳ ، اهوه لارستان روی کانال ۴۴ ، تل سامان کازرون روی کانال ۴۷ و سارویی مرودشت روی کانال ۳۴ است.
در سال ۱۴۰۲ نیز سامانه دیجیتال نسل جدید در ۶ ایستگاه پنابهی و قتلو اقلید به ترتیب روی کانال های ۳۰ و ۲۲ ، شرق آباد ارسنجان روی کانال ۲۲ ، بستان داراب روی کانال ۲۱ ، ساران سپیدان روی کانال ۳۷ و بنی خفرک فیروزآباد روی کانال ۳۶ نصب و راه اندازی شد.
با نصب و راه اندازی این سامانه ها، مردم شریف این مناطق می توانند با تهیه گیرنده دیجیتال نسل جدید DVB – T2 ، ۲۱ شبکه تلویزیونی و ۲۲ شبکه رادیویی را با کیفیت دیجیتال در بسته های TS 1 – TS 2 دریافت کنند.
راه اندازی این سامانه ها در راستای افزایش رضایتمندی مخاطبان رسانه ملی در استان فارس محقق شده است.

انتهای پیام/