وحید فرجی دبیر اجرایی هفته هنر انقلاب اسلامی فارس شد
وحید فرجی دبیر اجرایی هفته هنر انقلاب اسلامی فارس شد

با صدور حکم دبیر اجرایی هفته هنر انقلاب اسلامی در استان فارس که سال گذشته عنوان استان برتر کشور را در برگزاری این هفته به خود اختصاص داده بود، فعالیت های این ستاد در فارس رسما آغاز شد. به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان فارس، غلامرضا قاسمی دهشالی رییس  […]

با صدور حکم دبیر اجرایی هفته هنر انقلاب اسلامی در استان فارس که سال گذشته عنوان استان برتر کشور را در برگزاری این هفته به خود اختصاص داده بود، فعالیت های این ستاد در فارس رسما آغاز شد.

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان فارس، غلامرضا قاسمی دهشالی رییس  حوزه هنری فارس و دبیر هفته هنر انقلاب اسلامی استان در حکمی وحید فرجی را به عنوان دبیر اجرایی این هفته در فارس در سال آتی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

باعنایت به اهمیت هفته هنر انقلاب اسلامی به عنوان بهار هنر انقلاب اسلامی، برآنیم این رویداد را هر چه باشکوه¬تر و  با حضور هنرمندان متعهد و مشارکت دستگاههای فرهنگی استان برگزار نماییم.

به همین مناسبت با اتکاء به تخصص و تعهد جنابعالی طی این حکم بعنوان دبیر اجرایی هفته هنر انقلاب اسلامی استان فارس منصوب می¬شوید.

امید است با بکارگیری دانش و تخصص و استفاده ظرفیت های هنری استان و تشکیل ستاد و تعیین کمیته¬های تخصصی ستاد زمینه برپایی شکوهمند برنامه¬های هفته هنر انقلاب اسلامی در فارس فراهم آورید.

بدیهی است همه ارکان و واحدهای حوزه هنری و دستگاههای عضو ستاد هفته هنر انقلاب حضرتعالی را در انجام مأموریت محوله مساعدت و یاری خواهند نمود.