شرکت برق منطقه‌ای فارس حائز رتبه عالی در  کشور شد
شرکت برق منطقه‌ای فارس حائز رتبه عالی در  کشور شد

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای فارس، گفت: بر اساس ارزیابی و محاسبات سازمان ملی بهره‌وری ایران، در سال گذشته برای ۳۰۸ شرکت دولتی کارنامه بهره‌وری صادر شده که شرکت برق منطقه‌ای فارس در بین این تعداد، حائز رتبه عالی کشوری شد.

به گزارش پگاه خبر، از آنجا که شرکت‌های دولتی از یک سو سهم بالایی از ثروت عمومی کشور از جمله زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و اراضی ملی را در اختیار دارند و از سوی دیگر بازوی حاکمیت برای اهداف عمومی توسعه‌ای می‌باشند، بهبود کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات و تحقق اهداف تعیین شده برای آنها ‌می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و افزایش بازدهی عملکرد دولت و شاخص‌های اقتصادی کمک چشمگیری نماید.

در همین راستا سازمان ملی بهره‌وری از سال ۱۳۹۹ موضوع ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی را در دستور کار خود قرار داد و این ابتکار در سال ۱۴۰۲ با انسجام بهتری دنبال شد.

به گفته مصطفی میرزاده معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای فارس، بر اساس ارزیابی و محاسبات سازمان ملی بهره‌وری ایران، در سال گذشته  ۳۰۸ شرکت دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از بررسی در کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، کارنامه بهره‌وری صادر و به آنها ابلاغ گردیده است که ۷۰ شرکت آن زیرمجموعه وزارت نیرو می باشد .

وی افزود: از بین ۳۰۸ شرکت دولتی مورد ارزیابی، ۶ شرکت حائز رتبه عالی شده اند که  ۴ شرکت آن زیرمجموعه وزارت نیرو می باشد که شرکت برق منطقه فارس یکی از آن چهار شرکت می‌باشد.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ این ابتکار، برای شرکت‌های دولتی و وابسته یا تحت مدیریت دولت، در قالب “آیین‌نامه انتظام‌بخشی شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی” و همچنین ” دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی” مورد اقدام قرار گرفت.

وی ادامه داد: حسب این تکالیف قانونی ” شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی” توسط سازمان ملی بهره‌وری ابلاغ شده و مطابق آن داده‌ها و اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌های دولتی برای سنجش کارایی، اثربخشی و ارزیابی توانمندسازی‌های کمی و کیفی شرکت‌ها به سازمان ارسال و نتیجه حاصله مورد بررسی قرار گرفته و سطح بهره‌وری هر شرکت پس از تصویب کارگروه به آنها ابلاغ می‌شود.

میرزاده در ادامه با بیان اینکه در بین تمام ابتکار عمل‌های به کار گرفته شده در راستای افزایش بهره‌وری، پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد و ایجاد شفافیت و پاسخگویی در شرکت‌های دولتی تا حد زیادی اثربخش بوده است، افزود: پیش‌نیاز بنیادین افزایش بهره‌وری، وجود انگیزه‌ای برای بهبود آن سازمان است تا چهارچوب انگیزشی درون یک سازمان که اشخاص و واحدها هستند را به سمت بهبود، ترغیب کند.
وی در پایان گفت که کسب این رتبه ارزشمند بدون راهبری و هدایت مدبرانه مدیرعامل محترم شرکت و تلاش بی وقفه همکاران عزیز امکان پذیر نبود و امید داریم تا با برنامه ریزی انجام شده این روند در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/