عکس نوشت|تسریع در اجرای طرح های‌ گازرسانی شرق فارس
عکس نوشت|تسریع در اجرای طرح های‌ گازرسانی شرق فارس