انتخابات مبنایی بر تحول و تحول مبنایی برای پیشرفت است
انتخابات مبنایی بر تحول و تحول مبنایی برای پیشرفت است

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات مبنایی بر تحول و تحول مبنایی برای پیشرفت است و در این فرصت تحولی ملاک ها و معیارهای انتخاب دارای اهمیت می شود که اگر یک انتخاب صحیح شکل نگیرد می تواند به تحول منتهی نشود و به تغییر منتهی شود.

به گزارش پگاه خبر، ابراهیم عزیزی، در جمع مردم زرقان با اشاره به اینکه شهرستان زرقان در همه صحنه های انقلابی و اسلامی پیشرو بوده اند، گفت: در مقاطع حساس و مهم اگر به عنوان معتمدین و کسانی که دارای اندیشه هستند و مسیر صحیح را درست می توانند تشخیص دهند، در مقاطع حساس می توانند مثمر ثمر باشند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما حق و باطل شناس، دشمن شناس و با بصیرت هستند و در مقاطع حساس معتمدین و نخبگان نقش حساس دارند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم پیشرفت داشته باشیم باید رویکرد تحولی را شکل دهیم، افزود: آنچه که نجات بخش جامعه است، تحول بوده و اگر جامعه ای تحول را بر مبنای اصول خودش پیش ببرد، شاهد اتفاقات خوبی خواهد بود.
وی، انقلاب اسلامی را تحول دانست و یادآور شد: جامعه اسلامی به دنبال تحول هاست و این امری اجتناب ناپذیر است و آنچه مهم است مبنای تحول است که مبنای تحول آرمان ها و ارزش های نظام سیاسی و دوم انتخابات محسوب می شود.
عزیزی گفت: بدون مبنا و رویکرد تحولی انتخابات، نمی توانیم بحث پیشرفت، توسعه، ترقی، رسیدن به قله های صنعتی و اقتصادی برسیم، اینکه رهبر معظم انقلاب در زمان انتخابات، بر اهمیت انتخابات تاکید می فرمایند به خاطر قابلیت تحولی است.
وی گفت: انتخابات مبنایی بر تحول و تحول مبنایی برای پیشرفت است و در این فرصت تحولی ملاک ها و معیارهای انتخاب دارای اهمیت می شود که اگر یک انتخاب صحیح شکل نگیرد می تواند به تحول منتهی نشود و به تغییر منتهی شود.
عزیزی با اشاره به اینکه چقدر از فرصت انتخابات استفاده کردیم، گفت: آیا از معیارها و ملاک های درست استفاده کرده ایم، بیشتر از نگاه های سطحی برای انتخاب در انتخابات استفاده شده است و متاسفانه معیار انتخاب برخی بر اساس چهره افراد است.
وی با اشاره به اینکه برخی تخصص افراد انتخاب شده بر اساس توانمندی آنان نیست، تاکید کرد: چارچوب انتخاب برخی افراد بر اساس کشوری که می خواهد جز کشورهای توسعه یافته و پیشرفته باشد، نیست و از این رو باید انتخاب صحیح شکل گیرد.
عزیزی با اشاره به اینکه مشکلات کشور در سه نقطه است، گفت: اول قوانین، دوم مدیران و سوم ساختارهای کشور است که یا قوانین و یا مدیران و یا ساختارها با هم همخوانی ندارند.
وی گفت: قانون خدمت وظیفه را اصلاح کردیم و حقوق سربازان اصلاح شد و باعث شد تحول روی دهد و پرونده های غیبت از خدمت، کاهش یابد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: من مخالف با افزایش سن بازنشستگی بوده و هستم و رای منفی هم دادم و اینکه سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال برود واقعا ظلم است.
عزیزی گفت: از مردم می خواهند با معیار، با شاخص و شناخت صحیح انتخاب خود را انجام دهند.
دکتر عباس مقتدایی خوراسگانی، هم گفت: ظرفیتی شیراز در مجلس دارد، الان مردم شیرازی اختیار دارند که این ظرفیت را حفظ کنند یا حفظ نکنند اما بهتر اینست که این ظرفیت از دست نرود و تقویت شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ابراهیم عزیزی از چهره های ملی است و برای فارس و حوزه انتخابیه هم به خوبی فعالیت کرده است.
وی گفت: نمایندگی یک بار امانت به دوش افراد است و عزیزی این امانت را به خوبی به دوش کشیده است.
مقتدایی افزود: من به عنوان یک عضو کمیسیون امنیت ملی ادای دین کرده ام و از شما درخواست می کنم که این نماینده خوب خود را حفظ کنید.

انتهای پیام/