آثار مثبت پرداخت زکات اطلاع رسانی شود
آثار مثبت پرداخت زکات اطلاع رسانی شود

به گزارش پگاه خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس ، دکتر عنایت الله رحیمی در شورای زکات فارس با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی در همه امور، اخذ زکات و پرداخت آن را عملی عبادی دانست و افزود:  این اقدام  آثار مختلفی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی  دارد.وی بر لزوم آگاه سازی از  […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس ، دکتر عنایت الله رحیمی در شورای زکات فارس با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی در همه امور، اخذ زکات و پرداخت آن را عملی عبادی دانست و افزود:  این اقدام  آثار مختلفی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی  دارد.
وی بر لزوم آگاه سازی از  آثار مثبت پرداخت زکات تاکید  و این موضوع را دارای اهمیت دانست.


نماینده عالی دولت با اشاره به اهمیت پرداخت زکات یاد آور شد: اگر افراد بدانند با پرداخت زکات دستور خداوند را اجرا می‌کنند و هر جا که زکات مطرح شده، موضوع نماز نیز مطرح است، اهتمام بیشتری به این امر خواهند داشت.
دکتر رحیمی با بیان اینکه امروز  به علت گرفتاری‌های موجود ممکن است این استنباط وجود داشته باشد که وقتی مالیات پرداخت می‌شود، نیازی به خمس و زکات نیست ، خاطرنشان کرد:  پایه ‌های حکومت اسلامی در عرصه اقتصادی بر پایه خمس، زکات، انفال و امثالهم پایه گذاری شده است.
استاندار فارس با بیان اینکه زکات نیاز واقعی امروز جامعه است و موجب کاهش شکاف بین فقیر و غنی می‌شود، عنوان کرد: در مواردی که اعتبارات کافی و پاسخگو نباشد زکات  شکاف های ایجاد شده را  پر میکند  و از این طریق می‌توان به محرومان جامعه خدمات رسانی کرد.
رئیس شورای زکات استان با تاکید بر اینکه پرداخت زکات باعث مودت و دوستی بین اغنیاء و فقرا خواهد شد، اظهار کرد: هیچ ثروتمندی روی خوشبختی و آرامش را نخواهد دید اگر کنار دست خود فقیر داشته باشد.
او تاکید کرد: ادای این تکلیف الهی اثرگذار و موجب تلطیف، هماهنگی و همدلی بیشتری بین فعالین اقتصادی در جامعه خواهد شد.
استاندار فارس ادامه داد: این موضوع به فرمانداران سراسر استان تاکید خواهد شد که موضوع جلسات شورای زکات و اخذ این وجوه و تسهیل در گرفتن آن را در دستور کار قرار دهند و از اینکه اعتباری به اعتبارات موجود آنها برای پروژه‌های محرومیت زدایی و فقرزدایی اضافه شود، استقبال کنند.
استاندار فارس  از دستگاه‌های خدمات رسان خواست در زمینه ترویج فرهنگ زکات خود را مضاعف کنند و ابتدا به آگاه کردن کسانی که مشمول پرداخت زکات می‌شوند، بپردازند، یادآور شد: مردم باید بدانند  این امر موجب نقصان مال و دارایی آنها نمی‌شود بلکه افزایش رزق و روزی، بیمه کردن اموال را در مقابل حوادث و شکر نعمت خداوند را به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: در موارد زیادی با استناد به ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، از زکات برای کمک به امور خدماتی و محرومیت زدایی استان برای امور عامل‌المنفعه مانند خانه عالم، امور ورزشی، خانه بهداشت و … استفاده شده است.
استاندار فارس با بیان اینکه باید بین زکات و مالیات تفکیک قائل شد، گفت: مالیات یک چارچوب قانونی مشخصی دارد و زکات حکم الهی است که باید به آن پرداخته شود.
دکتر رحیمی از روند افزایشی پرداخت زکات  ابراز خرسندی کرد و این امر را  نشان دهنده  اعتقاد قلبی مردم به شعائر اسلامی و احکام دینی دانست و گفت: شیراز، مرودشت و کازرون به ترتیب بیش از سایر شهرستان‌های فارس پرداخت زکات داشته‌اند.