پرداخت ۱۵ میلیارد تومان زکات توسط فارسی ها
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان زکات توسط فارسی ها

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس از پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد تومان زکوات فطره و کفارات در استان فارس خبر داد.

به گزارش پگاه خبر، یوسف علوی، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی ره فارس گفت: تا کنون ۱۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان زکات فطریه و کفارات توسط مردم فارس پرداخت و در دبیر خانه شورای زکات استان به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه تمام زکوات جمع آوری شده در همان محل به مصارف معیشتی نیازمندان می رسد، ابراز داشت: زکات جمع آوری شده به حساب خانوار های نیازمند پرداخت شده است.
معاون کمیته امداد فارس با اشاره به میزان فطریه جمع آوری شده توسط شورای زکات استان بیان کرد: تاکنون در استان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فطریه عام، سادات و کفارات به صورت نقد،۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک های مردمی به صورت مستقیم و ۴۳۰ میلیون تومان از طریق دستگاه های کارتخوان مستقر در نانوایی های ططح استان(نانینو)جمع آوری شده و در همان روز به حساب نیازمندان ولریز شده است.

انتهای پیام/