اطلاعیه شماره ۶ستاد انتخابات کشور
اطلاعیه شماره ۶ستاد انتخابات کشور

پیرو اطلاعیه شماره ۲ و ۴ ستاد انتخابات در خصوص زمان مکان و شرایط ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اطلاع ملت شریف ایران می رساند: امروز شنبه مورخ  ۹۸/۹/۱۶هفتمین و آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده طبق اطلاعیه های قبلی زمان پایان […]

پیرو اطلاعیه شماره ۲ و ۴ ستاد انتخابات در خصوص زمان مکان و شرایط ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اطلاع ملت شریف ایران می رساند:

امروز شنبه مورخ  ۹۸/۹/۱۶هفتمین و آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده طبق اطلاعیه های قبلی زمان پایان ثبت نام در ستاد ثبت نام وزارت کشور و فرمانداری‌های های مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور ساعت ۱۸ است.
 ستاد انتخابات کشور