هوای تهران پاک شد
هوای تهران پاک شد

کیفیت هوای استان تهران پس از هشت روز هوای ناسالم در روز شنبه با کاهش ۸۰ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص لحظه‌ای ۴۱ پاک شد.

به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ امروز بر روی شاخص ۱۱۵ برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۶۶ و منواکسید کربن با شاخص ۱۶ بوده است.

ایستگاه‌های فر مانداری شهر ری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۶۲، پارک قائم (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۵۸ وشهراری(منطقه ۱۱) با شاخص۱۵۶ بیشترین آلایندگی را نشان می دهد.

ایستگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) با شاخص ۴۰ ، اقدسیه(منطقه ۱) با شاخص ۴۹ و پونک با شاخص ۵۴ کمترین آلایندگی را در سطح مناطق تهران دارند.

«شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.»