نماز جمعه ۶ دی ماه ۹۸ شیراز
نماز جمعه ۶ دی ماه ۹۸ شیراز

نماز عبادی سیاسی جمعه شیراز به امامت آیت الله دژکام برگزار شد.

نماز عبادی سیاسی جمعه شیراز به امامت آیت الله دژکام برگزار شد.