نفع و ضرر  اظهارات نادرست کاندیداهای انتخابات
نفع و ضرر  اظهارات نادرست کاندیداهای انتخابات

با شروع رقابت های انتخاباتی زودهنگام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و حضوردرمجامع ،مساجد،تریبونهای رسانه ای و القصه هر مکانی که عده ای جمع شده باشند با دست گرفتن رشته سخن از هر دری می گویند.

 

 

 

 

 

 

جدا از ضرب المثل «همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز متولد نشده اند» متاسفانه برخی کلمه اطلاع ندارم و نیازمند مطالعه هستم را برای خود کسر شان دانسته و خود را مجاز می دانند که در هر موردی اظهار نظر کنند .

دربیانات برخی کاندیداها اعم از نمایندگان فعلی و حتی کاندیداهای ناشناخته در افکار عمومی اظهاراتی شنیده می شود که چند مولفه دارد :
بی اطلاعی از واقعیت ،سیاه نمایی و تخریب دستگاههای اجرایی بصورت عمدی یا سهوی ، ایجاد جو نا امیدی از وضع موجود در بین مردم ،فقدان دانش و اصول رقابت انتخاباتی

*میلیاردها تومان ضرر خالص ناشی از همین افاضات شاذ بر گرده ملت و دولت وارد می کنند*

برای کوتاه شدن سخن به مثالی بعنوان مصداق می پردازم ، برخی از کاندیدا بدون شناخت دقیق و عمیق از نظام مسائل حوزه گردشگری یکباره همه پایه های موجود ،دستگاههای متولی ،فعالان بخش خصوصی این حوزه [بشدت خسارت دیده از رفتارهای سیاسی و جناحی] را به باد انتقاد گرفته و افکار عمومی در استان و خارج از استان را دچار تشویش نموده ، ضعف مفرط در این مبحث را القاء می نمایند ،غافل از اینکه میلیاردها تومان ضرر خالص ناشی از همین افاضات شاذ بر گرده ملت و دولت وارد می کنند .
در همین مثال باید گفت :علیرغم همه کمبودها و نقص ها با تلاشهای مجریان در بخش دولتی و خصوصی ،اکنون استان فارس در موضوع پذیرش گردشگر داخلی و خارجی ،جاذبه های گردشگری ،تاسیسات و سرمایه گذاری های موجود ،منابع انسانی مستعد و قابل اتکا در مقایسه با بسیاری از استانها و حتی مشابه خارجی عملکرد قابل دفاعی دارد که بی توجهی به این داشته ها بدون شک مصداق ایجاد ضرر و زیان به حوزه گردشگری است ،همین منوال را در مورد سایر حوزه ها شامل صنعتی ،کشاورزی،هسته ای ،نظامی،اقتصادی،اجتماعی تعمیم بدهیم تا به حجم خسارات ناشی از جهل یا تعمد در اظهار نظرات پی ببریم .
راهکار ایجابی :اطلاع رسانی به کاندیداها ،مطالعه و کسب دانش کافی برای اظهار نظر در مورد موضوعات ،توجه به ابعاد ناشی از سخنان در ایجاد دلگرمی یا دلسردی در جامعه ،خودداری از اظهار نظر در همه حوزه ها ،توجه به ابعاد معنوی و اخروی ناشی از حق الناس و تضییع حقوق عامه
راهکارهای پیشگیری :صدور هشدار سریع از سوی نهادهای نظارتی به کاندیداها و تشریح پیامدهای کیفری،
اتمام حجت دستگاه قضایی و نظارتی در خصوص مسئولیت مدنی اظهارات افراد

 

یادداشت ابراهیم عباسی _روزنامه نگار و فعال اجتماعی