انتصاب سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بیضاء
انتصاب سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بیضاء

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس ، دکتر یعقوب مهندس مدیرکل دامپزشکی فارس ، طی حکمی دکتر رضا صاحبی را به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بیضاء منصوب کرد. شهرستان بِیضاء در حدود ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شیراز واقع شده است .

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس ، دکتر یعقوب مهندس مدیرکل دامپزشکی فارس ، طی حکمی دکتر رضا صاحبی را به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بیضاء منصوب کرد.

شهرستان بِیضاء در حدود ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شیراز واقع شده است .