گاوداری های فاقد پروانه بهره برداری از دی ماه میتوانند تقاضای کد کارگاهی بیمه نمایند
گاوداری های فاقد پروانه بهره برداری از دی ماه میتوانند تقاضای کد کارگاهی بیمه نمایند

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرقان،رفیعی رئیس این اداره گفت : کارفرمایان کارگاه های دامداری فاقد پروانه بهره برداری از این پس تنها با احراز شرایط کارفرمایی می توانند ضمن تشکیل پرونده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. رفیعی رئیس اداره تعاون […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرقان،رفیعی رئیس این اداره گفت : کارفرمایان کارگاه های دامداری فاقد پروانه بهره برداری از این پس تنها با احراز شرایط کارفرمایی می توانند ضمن تشکیل پرونده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.

رفیعی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرقان با بیان این خبر گفت : پیش از این تنها کارگاه های دارای پروانه بهره برداری مجاز به تشکیل پرونده و پرداخت حق بیمه بودند که این امر موجب شده بود کارفرمایان موفق به پرداخت حق بیمه کارگران خود نشوند و با توجه به گزارش های بازرسی تعدادی اتباع بیگانه فاقد مجوز در این کارگاه ها مشغول به کار شده  بودند .
رفیعی افزود: با پیگیری های صورت گرفته ، مذاکرات و مکاتباتی با فرمانداری و اداره تامین اجتماعی شهرستان جهت حل این مشکل صورت پذیرفت و با همکاری دستگاه های ذیربط مذکور، این مشکل مرتفع و از این پس کارفرمایان فاقد پروانه بهره برداری تنها با احراز شرایط کارفرمایی می توانند نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ایرانی و اتباع بیگانه دارای مجوز اقدام نمایند.
مراتب مذکور به شرکت تعاونی گاوداران ۷۲۰ زرقان و شرکت تعاونی بهشیر لپویی جهت انعکاس به جامعه هدف ، ابلاغ گردیده است .
رفیعی افزود از این پس امیدواریم در تمامی گاوداری ها کارگران ایرانی شاغل گردند تا علاوه بر کمک به رفع معزل بیکاری ، برای افراد بومی بیشتر بستر اشتغال ایجاد گردد.