جلسه مجمع خیران در ستاد انتظامی استان فارس برگزار شد
جلسه مجمع خیران در ستاد انتظامی استان فارس برگزار شد

جلسه هماهنگی و تعامل با اعضای هیأت مدیره مجمع خیران استان فارس با حضور سردار حبیبی در ستاد انتظامی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پگاه خبر، در این جلسه سردار “رهام بخش حبیبی” با اشاره به ویژگی های و خصوصیات افراد خیر و تأثیر آثار اقدامات آنها در حوزه امنیت و آسایش عمومی جامعه، کار […]

جلسه هماهنگی و تعامل با اعضای هیأت مدیره مجمع خیران استان فارس با حضور سردار حبیبی در ستاد انتظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پگاه خبر، در این جلسه سردار “رهام بخش حبیبی” با اشاره به ویژگی های و خصوصیات افراد خیر و تأثیر آثار اقدامات آنها در حوزه امنیت و آسایش عمومی جامعه، کار خیران را برای مردم استان فارس ماندگار و به یاد ماندنی عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، پیرامون افزایش زمینه های تعامل و همکاری اعضای هیأت مدیره مجمع خیران با فرماندهی انتظامی استان فارس راهکارهایی ارائه و در این خصوص تبادل نظر صورت گرفت.