جزییات جدید از خورشیدگرفتگی فردا در ایران
جزییات جدید از خورشیدگرفتگی فردا در ایران

در بامداد ۵ دی ماه همراه با طلوع خورشید، پدیده کسوف در سراسر ایران قابل مشاهده است. دکتر سیدمحمد ذبیحین پور، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور جهرم با بیان مطلب فوق، افزود که اگر چه از دید مردم برخی کشورها مانند مناطق جنوبی خلیج فارس، مالزی و هندوستان این خورشیدگرفتگی کامل است، اما در […]

در بامداد ۵ دی ماه همراه با طلوع خورشید، پدیده کسوف در سراسر ایران قابل مشاهده است.


دکتر سیدمحمد ذبیحین پور، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور جهرم با بیان مطلب فوق، افزود که اگر چه از دید مردم برخی کشورها مانند مناطق جنوبی خلیج فارس، مالزی و هندوستان این خورشیدگرفتگی کامل است، اما در کشور ما به صورت جزئی مشاهده خواهد شد.
وی افزود درصد گرفت خورشید توسط قرص ماه در عرض های جغرافیایی جنوبی، بیشتر خواهد بود و به عنوان نمونه محاسبات نشان می دهند که در شهر جهرم، حداکثر گرفت در ساعت ۷ و ۸ دقیقه و ۵۰ ثانیه صبح و با درصد گرفت حدود ۸۰ درصد رخ خواهد داد.
این مدرس نجوم و استاد دانشگاه اضافه کرد که
هموطنان گرامی برای مشاهده این پدیده زیبا که نشانه ای از نظم اعجاب انگیز خلقت است، حتماً اصول ایمنی را رعایت نمایند.