٢ میلیون و ٢٠٠ هزار متر مربع از زمین‌های دولتی فارس رفع تصرف شد
٢ میلیون و ٢٠٠ هزار متر مربع از زمین‌های دولتی فارس رفع تصرف شد

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: یگان حفاظت این اداره کل از ابتدای امسال تا پایان آبانماه ١۴٠٢، حدود ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار متر مربع از اراضی دولتی استان به ارزش ٣٧ هزار میلیارد ریال را به بیت المال بازگرداند.

 

 

به گزارش پگاه خبر، محمود رضا طالبان افزود: طی مدت مذکور برای ٣٢۶ هزار متر مربع احکام قطعی قضایی به نفع دولت صادر شده که ارزش ریالی آن ٣٩ هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس با توجه به مسئولیت و وظایف خود بدون اغماض با سودجویان و متعرضین به اراضی ملی و دولتی به شکل جدی و قانونی برخورد می‌کند.

طالبان ادامه داد: شهروندان می‌توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را ضمن تماس با شماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی گزارش دهند.

انتهای پیام/