نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس
نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس

نشست خبری مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص برنامه های پیش رو در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ برگزار شد.

نشست خبری مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص برنامه های پیش رو در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ برگزار شد.