الیس الصبح بقریب
الیس الصبح بقریب

از سال ۲۰۰۶ که منطقه غزه تخلیه شد برای ششمین بار، دستان جلاد و کودک کش رژیم صهیونیزم از آستین اراده آمریکای خون آشام بیرون زد و با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد منازعات بین المللی، غزه مظلوم اما مقتدر را به گورستان دسته جمعی کودکان و زنان بی پناه این دیار بدل کرد. رسم….

 

*الیس الصبح بقریب*

از سال ۲۰۰۶ که منطقه غزه تخلیه شد برای ششمین بار، دستان جلاد و کودک کش رژیم صهیونیزم از آستین اراده آمریکای خون آشام بیرون زد و با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد منازعات بین المللی، غزه مظلوم اما مقتدر را به گورستان دسته جمعی کودکان و زنان بی پناه این دیار بدل کرد. رسم کودک کشی البته در زمان طاغی اول فرعون بنا نهاده شد، هر چند اراده الهی بر آن استوار شد تا در منزل فرعون کودکی بنام موسی(ع) رشد و نمو نماید تا بنیانش را براندازد. این بار نیز قوم فرعون در یک پاکسازی نژادی و نسل کشی قومی در صدد بر آمدند تا سلسله فرزندان محمد(ص) را منقطع نموده بلکه ضمانتی باشد بر استمرار حاکمیت آغشته به خون آنان. باید گفت این غزه نیست که به خاک و خون آغشته شد بلکه شرف نداشته شورای امنیت و ماهیت بی کفایت سازمان ملل و پادشان عیاش جهان عرب به خاک افتاد. مردم شهید داده غزه ۱۷ سال است که در بند رژیم آدمخوار صهیونیزم گرفتارند، طوریکه بیش از ۷۰ درصد آنان برابر اعلامیه بهداشت جهانی دچار سو تغذیه شده اند. اما پایان این رژیم سفاک که شرافت برای داعش، نازی ها ، زامبی ها ، صدام و هیتلر و… دست و پا کرده است نزدیک است. در عصر مرگ سازمان های بین المللی و دولتمردان عرب و اتحادیه اروپا، ملل آزاده دنیا بیدارترین روزهای خویش را سپری می کنند. ملتهایی که فریب تکنیک تحریف رژیم صهیونیزم را نخوردند و این بار آمده اند تا طومار دشمن انسانیت و خداوند را برای همیشه برکنند.

یادداشت: ناصر جوکار