تغییر در مدل رفتار های انتخاباتی احزاب/ نوسازی سیاسی
تغییر در مدل رفتار های انتخاباتی احزاب/ نوسازی سیاسی

با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، فعالان سیاسی و احزاب متنوع اظهار وجود نموده و به مرور با طرح دیدگاهها و مواضع خود، برای اثرگذاری بر انتخابات فعالیت می کنند .
،سه گروه عمده….

 

با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، فعالان سیاسی و احزاب متنوع اظهار وجود نموده و به مرور با طرح دیدگاهها و مواضع خود، برای اثرگذاری بر انتخابات فعالیت می کنند .
،سه گروه عمده و شاخص از احزاب موثر سیاسی در کشور عبارتند از: اصولگرا ،اصلاح طلب،عدالت خواه .
این سه دسته همواره با طرح دیدگاهها و جذب هواداران در اطلس سیاسی کشور اثر گذاری نموده و تا کنون دولتها و مجالس حول محور این سه گروه تشکیل شده است .
واکنش های افکار عمومی در پنجمین دهه انقلاب اسلامی، نشانگر ضرورت تغییر در برخی ساختارهای موجود و البته کهنه در جناح های سیاسی و نوگرایی است .
قالب ها و رفتارهای تکراری و حتی شخصیتهای تکراری در ساختارهای سیاسی به نحوی است که علیرغم نشستن گرد پیری و کهنسالی بر سر و روی تعدادی از لیدرهای جریانات موجود ،هنوز هم این افراد برای خود نقش تصمیم گیر در بین جناح ها قائل هستند .
بنظر می رسد در سال جاری و نزدیک شدن به یازدهم اسفند ماه باید شاهد تغییر در مدل رفتار های انتخاباتی احزاب ،بروز و ظهور پدیده های نو از فعالان سیاسی و جوان باشیم.

یادداشت:  ابراهیم عباسی