مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در منطقه چهار همچنان در حال اجرا است
مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس در منطقه چهار همچنان در حال اجرا است

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار شیراز،سروی شهردار منطقه گفت: مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس در راستای دسترس پذیری برای تسهیل در تردد افراد توانخواه و سالمندان در سطح منطقه چهار در حال انجام است. وی افزود:در حال حاضر مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس در خیابان انقلاب و همچنین بلوار عدالت […]

به گزارش پگاه خبر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار شیراز،سروی شهردار منطقه گفت: مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس در راستای دسترس پذیری برای تسهیل در تردد افراد توانخواه و سالمندان در سطح منطقه چهار در حال انجام است.


وی افزود:در حال حاضر مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس در خیابان انقلاب و همچنین بلوار عدالت به پایان رسیده و هم اکنون این روند توسط اکیپ خدمات شهری منطقه چهار در بلوار پاسداران و خیابان باغ حوض ادامه دارد.