۱۰ نکته راهبردی پس از جابجایی اتباع بیگانه در بافت تاریخی شیراز
۱۰ نکته راهبردی پس از جابجایی اتباع بیگانه در بافت تاریخی شیراز

نکته راهبردی پس از جابجایی اتباع بیگانه در بافت تاریخی شیراز

بعد از سالها غفلت از حضور و ازدیاد جمعیت اتباع خارجی به ویژه افاغنه در بافت تاریخی شیراز و تردیدها در….

 

 

بعد از سالها غفلت از حضور و ازدیاد جمعیت اتباع خارجی به ویژه افاغنه در بافت تاریخی شیراز و تردیدها در جابجایی و ممنوعیت حضور مهاجرین ،سرانجام با وقوع موارد ضدامنیتی موجب شد تا سایر مضرات حضور مهاجرین در بخشهای مرکزی و تاریخی مورد توجه قرار گیرد .
تخریب بافت ،عدم رعایت بهداشت، فقدان هویت اتباع در سامانه های کنترلی و نظارتی ،بزهکاری و‌جرائم ،بی توجهی به الزامات مدیریت شهری و‌ فرهنگ شهروندی ،ایجاد مشاغل مزاحم ،ازدیاد جمعیت به نحوی که برخی مناطق کاملا در تسلط اتباع قرار گرفته بود و ده ها دلیل دیگر موجب منع حضور این افراد در بافت تاریخی شده است .

جابجایی اتباع ، فرصتی مغتنم برای احیاء بافت تاریخی و بازگشت هموطنان به این مناطق است که در صورت بی توجهی و فقدان نظارت ،می تواند مجددا به تهدیدات دیگری منجر شود.
برای جلوگیری از تهدیدات ، راهبردهای زیر متذکر می شوم
امید که همه افراد و دستگاههای ذی مدخل و مرتبط با دغدغه مندی و دلسوزی ،از شیراز جنت تراز ، میراث کهن گذشتگان ،پاسداری نمایند:

۱-جابجایی اتباع با رعایت اصول انسانی و توجه به مظلومیت و فقر بخش قابل توجهی از این جامعه باشد و تسهیل در اسکان آنها در سایر مناطق مورد توجه قرار گیرد .
۲-مناطق مورد نظر برای اسکان جدید حتی المقدور از قبل پیش بینی ،مطالعه و امکان سنجی شود به نحوی که صرفا جابجایی از بافت تاریخی به هر مقصدی مجاز نباشد .کمااینکه مقصد بعدی مهاجرین مناطقی از جمله شهرک سعدی ،گویم،صدرا ،مهدی آباد و …بوده که در آینده نزدیک مجددا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد
۳-کارگاههای خیاطی و تولیدی مهاجرین در صورت جابجایی مورد توجه و تسهیل قرار گیرد و مکانهای جایگزین در نظر گرفته شود
۴-کارتهای تردد برای کارگران مجاز افغان در ساعات روز به مناطق ممنوعه طراحی شود
اما مهم‌تر از موضوع جابجایی اتباع خارجی مسئله استقرار جمعیت جایگزین است که می تواند چالشی بسیار مهم و گاه خطرناک باشد که موارد زیر توصیه:
۱-صاحبان منازل و بنگاه‌های املاک در هنگام جایگزینی و اجاره دادن ملک به اهلیت و صلاحیت افراد ونوع کاربری دقت نموده و دستگاههای انتظامی و صنفی مراقبتهای ویژه داشته باشند
۲-منازل میراثی و ثبت شده تاریخی توسط اداره میراث فرهنگی ،شهرداری تملک و بازسازی شود
۳-کاربری های گردشگری ،اقامتی ،پذیرایی اغذیه سنتی ،کارگاههای صنایع دستی ،آموزشهای توانمند سازی فنی و حرفه ای در این اماکن در نظر گرفته و سرمایه گذاران را تشویق نمایند .
۴-همزمان با انتقال اتباع خارجی مبارزه با قاچاقچیان مواد افیونی و بزهکاران مشهور شدت گرفته و از حضور افراد جدید جلوگیری شود .
۵-برنامه هایی برای اسکان مدیران و افراد موثر در بخشهایی از بافت تاریخی در نظر گرفته و در میان مدت منازل غیر تاریخی و فرسوده با تسهیلات ویژه از سوی دستگاهها برای نوسازی تشویق و حمایت شوند .
آنچه مسلم است بافت تاریخی پهنه ای بزرگ و گنجی عظیم است که به تنهایی می تواند محلی برای توسعه گردشگری و تولید ثروت باشد ،افسوس که غفلتها در سالهای گذشته موجب عقب افتادگی در این بخش شده است.

ابراهیم عباسی
روزنامه نگار و فعال اجتماعی

 

انتهای پیام/