تدبیر و اقدام مطلوب شهرداری شیراز در محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور
تدبیر و اقدام مطلوب شهرداری شیراز در محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور

وزیر کشور در افتتاح پروژه‌های زیست‌محیطی محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور توسط شهرداری شیراز هم‌زمان با سفر ریاست جمهوری، گفت: شهرداری شیراز تدبیر و اقدام مطلوبی در محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور اندیشیده است.

به گزارش پگاه خبر، احمد وحیدی هم‌زمان با سفر ریاست جمهوری در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های زیست‌محیطی….

وزیر کشور در افتتاح پروژه‌های زیست‌محیطی محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور توسط شهرداری شیراز هم‌زمان با سفر ریاست جمهوری، گفت: شهرداری شیراز تدبیر و اقدام مطلوبی در محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور اندیشیده است.

  • به گزارش پگاه خبر، احمد وحیدی هم‌زمان با سفر ریاست جمهوری در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های زیست‌محیطی محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور بااعتباری بالغ‌بر هزار میلیارد ریال توسط شهرداری شیراز، اظهار کرد: شهرداری‌ها در بخش زیست‌محیطی با استفاده از سلول‌های دفن، یک مرحله جدیدی را ایجاد کرده‌اند که به سهم خود می‌تواند بازگشتی‌های زباله‌ها را دفن کند.

او با تأکید بر ضرورت این کار، تصریح کرد: این مهم در راستای مدیریت صحیح پسماند در دستور کار قرارگرفته که ضرورت دارد مطابق با دانش روز، تقویت و توسعه داده شود.

وزیر کشور عنوان کرد: شهرداری شیراز تدبیر و اقدام مطلوبی در محل پردازش و دفع پسماندهای برمشور اندیشیده است و شهرهای اطراف پسماند خود را به این سایت منتقل می‌کنند.

وحیدی گفت: دو خط برای جداسازی و تبدیل کمپوست وجود دارد و مازاد آن برای دفن در دیگر نقاط مشخص‌شده، پیش‌بینی‌شده است.

مقام عالی وزارت کشور خاطرنشان کرد: مشابه این مهم نیز برای کلان‌شهر شیراز پیش‌بینی‌شده که البته فناوری‌های جدید هم به کمک خواهد آمد.

وزیر کشور با تصریح به فناوری جدید در دفن برخی پسماندها گفت: اگر این فناوری‌ها پاسخ و بازدهی مثبتی داشته باشند، می‌تواند از آن به‌عنوان یک فنّاوری در دفع و پردازش زباله استفاده کند.

انتهای پیام/