صدور گواهی عدم سوء پیشینه تنها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
صدور گواهی عدم سوء پیشینه تنها با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

صدور گواهی عدم سوء پیشینه بدون نیاز به انگشت نگاری و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان فارس انجام می شود. معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس با اعلام این خبر افزود: در راستای تکریم و احترام ارباب رجوع و نیز کاهش هزینه های مراجعین از این به بعد […]

صدور گواهی عدم سوء پیشینه بدون نیاز به انگشت نگاری و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان فارس انجام می شود.


معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس با اعلام این خبر افزود: در راستای تکریم و احترام ارباب رجوع و نیز کاهش هزینه های مراجعین از این به بعد گواهی عدم سوءپیشینه با مراجعه مستقیم مردم به دفاترخدمات قضایی در سراسر استان انجام می گیرد.
سیدعبدالنبی نجیبی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به این که هزینه صدور گواهی سوء پیشینه با این روش به کمتر از نصف کاهش می یابدگفت: قانون بودجه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال را به عنوان هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه تعیین کرده است که این مبلغ به خزانه واریز می شود و دفاتر خدمات قضایی هم مبلغ ۲۵۰۰ ریال بابت هزینه ثبت این درخواست دریافت می دارد.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات دادگستری استان فارس در خصوص مزایا و نقاط قوت این روش درمقایسه با روش های سنتی گفت: در روش سنتی ارباب رجوع ناگزیر به مراجعه به نیروی انتظامی،انگشت نگاری و پرداخت هزینه دوبرابری این مبلغ بود که این راهکار و روش جدید باعث کاهش هزینه، کاهش مراجعات ارباب رجوع و همچنین افزایش سرعت و دقت لازم در صدور گواهی عدم سوء پیشینه از سوی دفاتر خدمات قضایی می گردد.
وی تصریح کرد: برای صدور این گواهی نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست و پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سیستم به طور خودکار سوابق اشخاص را جستجو و گواهی با امضای الکترونیکی دادسرا در کارتابل دفتر خدمات قضایی قرار گرفته و به ارباب رجوع تقدیم می گردد.