حمایت بانک ملی از ایجاد صنایع تبدیلی در فارس
حمایت بانک ملی از ایجاد صنایع تبدیلی در فارس

در دیدار دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک ملی، بر لزوم حمایت بانک ملی از ایجاد صنایع تبدیلی و همچنین حمایت از….

در دیدار دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک ملی، بر لزوم حمایت بانک ملی از ایجاد صنایع تبدیلی و همچنین حمایت از صنایع استان تاکید شد.

به گزارش پگاه خبر، استاندار فارس در این دیدار، با اشاره به جایگاه این استان در زمینه تولید محصولات کشاورزی و باغی، خواستار سرمایه گذاری بانک ملی در زمینه راه اندازی صنایع تکمیلی شد.
دکتر ایمانیه افزود: در صورت ورود بانک ملی به این عرصه، ما نیز هرگونه حمایتی که نیاز باشد خصوصا در مباحث سخت افزاری، انجام خواهیم داد.
استاندار فارس همچنین خواستار تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در اختیار بانک ملی شد.
دکتر ایمانیه اظهار داشت: اگر بانک ملی به ضلع سوم حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی شیراز تبدیل شود بسیار کمک کننده و موثر خواهد بود.
وی، همچنین از مدیر عامل بانک ملی خواست که در بحث ماده ۵۶ سقف حمایتی و پرداخت تسهیلات برای استان فارس تعیین شود تا پیشنهادات آن از سوی استان با مشورت و همکاری نمایندگان مجلس به بانک ملی ارائه شود.
انتهای پیام/