کسب بالاترین استانداردهای اعتباربخشی آموزش پزشکی در کشور از سوی دانشکده پزشکی شیراز
کسب بالاترین استانداردهای اعتباربخشی آموزش پزشکی در کشور از سوی دانشکده پزشکی شیراز

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، موفق به کسب اعتباربخشی چهار ساله در آموزش پزشکی عمومی، بین دانشکده های پزشکی کشور شد.

به گزارش پگاه خبر، رئیس دانشکده در این زمینه گفت: در دومین دور اعتباربخشی بیرونی که از سیزدهم تا پانزدهم تیر ۱۴۰۲ از سوی….

 


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، موفق به کسب اعتباربخشی چهار ساله در آموزش پزشکی عمومی، بین دانشکده های پزشکی کشور شد.

به گزارش پگاه خبر، رئیس دانشکده در این زمینه گفت: در دومین دور اعتباربخشی بیرونی که از سیزدهم تا پانزدهم تیر ۱۴۰۲ از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده، دانشکده پزشکی شیراز موفق به کسب اعتبار بخشی چهار ساله شده است.

دکتر «سید حسام الدین نبوی زاده» افزود: در این ارزیابی، آموزش پزشکی عمومی از نظر استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل استانداردهای آموزشی، پزوهشی، فرهنگی، دانشجویی و مدیریتی بررسی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز موفق شد این افتخار را بین دانشکده های پزشکی کشور کسب کند.

او تاکید کرد: در نخستین دور اعتباربخشی نیز که خرداد ۱۳۹۸ انجام شد، دانشکده پزشکی شیراز به همراه دانشکده پزشکی تهران تنها دانشکده هایی بودند که موفق به کسب اعتبار بخشی سه ساله شدند.

دکتر نبوی زاده با بیان این که موفقیت های چشمگیر، تنها در گرو تلاش و مشارکت همه ارکان مجموعه به دست می آید، اظهار امیدواری کرد با برداشتن گام های بلندتر شاهد موفقیت ها و درخشش روزافزون دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در عرصه های مختلف باشیم.

انتهای پیام/