بررسی روند آماده سازی بیمارستان شهدای مصیری شهرستان رستم
بررسی روند آماده سازی بیمارستان شهدای مصیری شهرستان رستم

معاونان درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حخضور در شهرستان رستم، از روند آماده سازی بیمارستان شهدای مصیری این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش پگاه خبر، دکتر «مهرداد شریفی» معاون درمان و دکتر «سید ابوالفضل هاشمی اصل» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه…..

معاونان درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حخضور در شهرستان رستم، از روند آماده سازی بیمارستان شهدای مصیری این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش پگاه خبر، دکتر «مهرداد شریفی» معاون درمان و دکتر «سید ابوالفضل هاشمی اصل» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در این بازدید، ضمن بررسی زیر ساخت های موجود در این مرکز درمانی در راستای بهره برداری از این مرکز در سفر رییس جمهور، در جریان مراحل آماده سازی این پروژه قرار گرفتند.

دکتر «سید ابوالفضل هاشمی اصل» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: در این بازدید ضمن بررسی وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی، تاسیساتی و زیرساخت های موجود، در خصوص نیازها و چالش های پیش رو در بهره برداری از این مرکز درمانی تصمیماتی گرفته شد.

دکتر«مهرداد شریفی» معاون درمان دانشگاه نیز در این بازدید ضمن بررسی وضعیت بخش های درمانی و زیرساخت های موجود، گفت: با افتتاح این مرکز درمانی، خدمات درمانی به مردم شهرستان رستم، با سرعت بیشتری ارایه می شود.

در ادامه این بازدید، نشست هم اندیشی با مسوولان حوزه بهداشت و درمان شهرستان رستم در راستای رفع چالش های موجود و برنامه ریزی لازم برای افتتاح بیمارستان شهدای مصیری برگزار شد.

انتهای پیام/