خود را معطل وعده ها و پیمانکاران نکنید
خود را معطل وعده ها و پیمانکاران نکنید

استاندار فارس،  در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی های استان فارس، ضمن ابراز نارضایتی از اجرای تعهدات سرمایه گذاران و پیمانکاران، خواستار برنامه‌ریزی برای شرایط های متفاوت شد.

به گزارش پگاه خبر، دکتر ایمانیه استاندار فارس در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی های استان فارس پس از شنیدن گزارشات….

استاندار فارس،  در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی های استان فارس، ضمن ابراز نارضایتی از اجرای تعهدات سرمایه گذاران و پیمانکاران، خواستار برنامه‌ریزی برای شرایط های متفاوت شد.

به گزارش پگاه خبر، دکتر ایمانیه استاندار فارس در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی های استان فارس پس از شنیدن گزارشات مدیران پتروشیمی گفت: تجربه، سابقه و اعتبار خود را در گرو وعده هایی که محقق نمی شود یا تعلل پیمانکاران قرار ندهید و برای شرایط مختلف برنامه ریزی کنید تا در صورت عدم توان اجرای پروژه توسط پیمانکاران با خلع آنان، بتوانید از شیوه های مؤثر دیگر کار را به سرانجام برسانید.

استاندار فارس با بیان اینکه ملاک پیشرفت پتروشیمی ها، فعالیت در استان می باشد اظهار داشت: هرگونه تأخیر به هر بهانه ای ظلم به مردم است و ضرورت دارد با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، پروژه ها عملیاتی شود.

دکتر ایمانیه با تأکید بر توسعه استان، رفع مشکلات مردم، اشتغال زایی و سایر مواردی که با اجرای پتروشیمی ایجاد می گردد گفت: لازم است به دور از ساده انگاری و عدم دلخوشی به وعده های عمل نشده، در صورت عدم همراهی مناسب پیمانکار، ضمن استفاده از سرمایه های در اختیار پتروشیمی ها، از طریق فراخوان و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کار را پیش برده و منتظر فرایندهای اداری نباشید.

انتهای پیام/