کاهش چشمگیر اختلاف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی
کاهش چشمگیر اختلاف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی

نوروزی گفت: در سال ۱۳۵۵متوسط اختلاف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی ۳۵درصد بوده و هم اکنون به ۹ درصد رسیده است.

به گزارش پگاه خبر، دکتر بهزاد نوروزی، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در یک نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی(ره) گفت: مهم ترین دستاورد نهضت سوادآموزی در سالگرد چهلمین سال تاسیس کمک به افزایش درصد باسوادان جامعه، کاهش درصد بی سوادی میان زنان و مردان و کاهش اختلاف درصد با سوادی میان مناطق شهری و روستایی بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۵متوسط اختلاف درصد باسوادی بین مناطق شهری و روستایی ۳۵درصد بوده و هم اکنون به ۹ درصد رسیده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس تصریح کرد: در سال ۹۷ در شاخص های ۱۶گانه رتبه اول کشور را کسب کرده ایم.

او همچنین از برگزاری طرح توسعه سواد آموزی زنان عشایر و روستایی، برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مدرسان، برگزاری کارگاه نماز کلید بهشت و آموزش به بیسوادان و کم سوادان در سال جاری خبرداد.

به گفته معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس، امسال به ۵۷۵ نفر نوسوادان آموزش رایانه، موبایل  و… داده شد.

نوروزی با اشاره به اینکه حلقه‌های کتابخوانی و خواندن با خانواده به جد دنبال شده است، خاطرنشان کرد: ۳ هزار و ۶۰۰ نفر حلقه در کتابخوانی شرکت داشته‌اند.

او یادآور شد: همچنین۷ طرح پژوهشی و۳عنوان کتاب در طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی نیز تالیف شده است.

در پایان نوروزی از برپایی کارگاه آموزش تربیت مدرسین و مربیان سوادآموزی برای تمام شهرستان‌های فارس هم خبر داد و افزود: اولین بار این طرح در استان فارس تیرماه امسال برگزار شد.