افتتاح نمایشگاه عکس سازمان ملل و خبرگزاری ایرنا
افتتاح نمایشگاه عکس سازمان ملل و خبرگزاری ایرنا

آیین گشایش و افتتاح نمایشگاه عکس سازمان ملل و خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه در تالار حکیم الهی و نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش برگزار شد.

آیین گشایش و افتتاح نمایشگاه عکس سازمان ملل و خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه در تالار حکیم الهی و نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش برگزار شد.