اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان فارس
اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان فارس

مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان فارس با حضور معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان فارس با حضور معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.