نورپردازی یلدایی ارگ کریمخان زند در شب یلدا
نورپردازی یلدایی ارگ کریمخان زند در شب یلدا

ارگ کریمخان زند در شب یلدا توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز نورپردازی شد.

ارگ کریمخان زند در شب یلدا توسط شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی شیراز نورپردازی شد.