آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات فوتسال وزارت کشور درشیراز
آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات فوتسال وزارت کشور درشیراز

آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات فوتسال وزارت کشور درشیراز با تقدیر  از مدال آوران و دست اندرکاران برگزاری این مسابقات برگزار شد.

آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات فوتسال وزارت کشور درشیراز با تقدیر  از مدال آوران و دست اندرکاران برگزاری این مسابقات برگزار شد.