بازدید مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی فارس
بازدید مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی فارس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس از یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس به همراه مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس بازدید کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس از یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس به همراه مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس بازدید کرد.