خبر شهادت سردار فضلی، شایعه است.
خبر شهادت سردار فضلی، شایعه است.

خبری مبنی بر شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام حاج علی فضلی در فضای مجازی منتشر شده است، که با پیگیری اختصاصی پگاه خبر از منبع آگاه، بدینوسیله خبر شهادت ایشان تکذیب می شود و وی در سلامت می باشد. گفتنی است سردار سرتیپ علی فضلی هم اکنون فرمانده دانشکده افسری دانشگاه جامع امام حسین(ع) می […]

خبری مبنی بر شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام حاج علی فضلی در فضای مجازی منتشر شده است، که با پیگیری اختصاصی پگاه خبر از منبع آگاه، بدینوسیله خبر شهادت ایشان تکذیب می شود و وی در سلامت می باشد.

گفتنی است سردار سرتیپ علی فضلی هم اکنون فرمانده دانشکده افسری دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشد.