یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس
یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس

یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس همزمان با دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی وهنرهای سنتی، درشهر شیراز و محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی استان فارس تا ۲۹ آذرماه ۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای علاقمندان است.

یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس همزمان با دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی وهنرهای سنتی، درشهر شیراز و محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی استان فارس تا ۲۹ آذرماه ۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای علاقمندان است.