بازدید استاندار فارس از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی پارس
بازدید استاندار فارس از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی پارس

استاندار فارس از یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس به همراه مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس بازدید کرد.

استاندار فارس از یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس به همراه مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس بازدید کرد.