افتتاح ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه شیراز- سپیدان
افتتاح ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه شیراز- سپیدان

به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری ، ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه شیراز- سپیدان توسط دکتر اکبری معاون راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، مهندس سیاهپور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس ، سرهنگ دهقانی رئیس پلیس راه شمال استان و دیگر مسئولین استانی افتتاح شد.

به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری ، ساختمان جدید پاسگاه پلیس راه شیراز- سپیدان توسط دکتر اکبری معاون راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، مهندس سیاهپور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس ، سرهنگ دهقانی رئیس پلیس راه شمال استان و دیگر مسئولین استانی افتتاح شد.