همایش هفته حمل و نقل ، رانندگان و راهداری در شیراز
همایش هفته حمل و نقل ، رانندگان و راهداری در شیراز

همایش هفته حمل و نقل ، رانندگان و راهداری با حضور مسئولین استانی و کشوری در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد.

همایش هفته حمل و نقل ، رانندگان و راهداری با حضور مسئولین استانی و کشوری در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد.