یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس
یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس

یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۹۸ با رونمایی دو محصول شاخص صنایع دستی استان گشایش یافت .

یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس و دوازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۹۸ با رونمایی دو محصول شاخص صنایع دستی استان گشایش یافت .